Czym jest woda opadowa – właściwości deszczówki

Opublikowane przez Adam w dniu

Kilka słów o unikalnych cechach deszczówki…

Nie wchodząc w szczegóły obiegu wody w przyrodzie, deszczówka powstaje na skutek kondensacji pary wodnej w atmosferze, która po ochłodzeniu „wraca” na powierzchnię Ziemi w postaci deszczu, śniegu i gradu.

W warunkach naturalnych (poza silnie zanieczyszczonymi metalami wielkimi aglomeracjami) deszczówka stanowi jedno z najczystszych źródeł wody. Wodę deszczową można traktować jako roztwór słabych kwasów (przede wszystkim węglowego, pochodzącego z atmosfery).

Woda opadowa zawiera w swoim składzie rozpuszczone gazy (przede wszystkim azot, tlen dwutlenek węgla), sole mineralne, pyłki roślin oraz mikroorganizmy.

Deszczówka, w odróżnieniu od wody kanalizacyjnej, nie posiada wysokiego stężenia chloru, magnezu ani wapnia odpowiedzialnego za twardość wody. Miękka woda opadowa charakteryzuje się również niskim współczynnikiem pH. (5,5 – 6,5). Skład oraz jakość wody deszczowej jest ściśle uzależniony od jakości samego powietrza wypełniającego określony teren podczas opadów atmosferycznych. Ostatecznie, deszczówka posiadam odpowiednią temperaturę oraz prawidłowe napowietrzenie.

Deszczówka dobrej jakości – kiedy możemy bezpiecznie korzystać z wody opadowej?

Pozyskana woda z rynny posiada różne cechy w zależności od składu powietrza. Warto zatem sprawdzić, czy konkretny opad deszczu będzie nadawał się do dalszego odzysku i użycia.

Jak zatem sprawdzić jakość zebranej deszczówki?

Podstawowa weryfikacja nie jest kłopotliwa, a do oceny wystarczy jedynie nasz wzrok. Na początku należy sprawdzić ilość większych zanieczyszczeń: ziarenek piasku, osadów oraz kropli tłuszczu zawieszonych na tafli wody. W trakcie magazynowania zazielenienie deszczówki wskazuje na zbyt wysoką zawartość składników pokarmowych, które sprzyjają rozwojowi niekorzystnych glonów. Taką deszczówkę należy oczyścić odpowiednimi środkami i/lub filtrem mechanicznym.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *