Program „Moja Woda 2023” – Twoja Szansa na Dofinansowanie Domowej Retencji Wody

Opublikowane przez Michał w dniu

Czy marzysz o tym, by przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego i jednocześnie czerpać korzyści dla siebie? Teraz masz tę możliwość dzięki trzeciej edycji programu „Moja Woda”, którą ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Program ruszył już 3 sierpnia br. i umożliwia właścicielom nieruchomości jednorodzinnych zdobycie dotacji na stworzenie systemów zatrzymywania wód opadowych. Dowiedz się, jakie zasady rządzą tym programem i jakie korzyści może przynieść to Tobie i Twojemu otoczeniu.

Program „Moja Woda 2023” co to jest?

Program „Moja Woda 2023” to inicjatywa NFOŚiGW mająca na celu wspieranie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych w tworzeniu systemów retencji wód opadowych. Dofinansowanie pozwoli na stworzenie instalacji, które będą zbierać, magazynować i wykorzystywać deszczówkę, co przyczyni się do minimalizowania skutków suszy oraz lokalnych podtopień.

Kto może skorzystać z dotacji na zbiorniki na deszczówkę?

Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Wyłączeniem są nieruchomości, które już otrzymały dofinansowanie w poprzednich edycjach programu. Również rolnicy mogą ubiegać się o dotację, ale pod warunkiem, że instalacje i zebrana woda nie będą wykorzystywane w działalności rolniczej.

Co obejmuje dofinansowanie programu „Moja woda 2023”?

Dofinansowanie można wykorzystać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, magazynowania deszczówki w zbiornikach (np. zbiorniki na deszczówkę) oraz retencji wód opadowych i roztopowych w gruncie i na dachach. Obejmuje to także koszty adaptacji istniejących elementów, które staną się integralną częścią systemu zbierania deszczówki.

W ramach Programu Moja Woda 2023 możliwe jest dofinansowanie projektów związanych z:

  • Instalowaniem różnych rozwiązań zbierających wodę, takich jak: łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, oraz przewody odprowadzające wody opadowe (z wyłączeniem rynien i rur spustowych).
  • Magazynowaniem wód opadowych w zbiornikach: Dofinansowanie obejmuje tworzenie szczelnych zbiorników podziemnych lub naziemnych o minimalnej pojemności 2 m³ (2000 litrów), służących do gromadzenia deszczówki.
  • Rozprowadzeniem w gruncie zebranych wód opadowych: Obejmuje działania takie jak: zakładanie studni chłonnych, drenażu, skrzynek rozsączających oraz tworzenie otwartych zbiorników retencyjnych w gruncie.
  • Retencją wód opadowych na dachach – „zielone dachy”: Wsparcie dla instalacji warstw drenażowych na dachach, umożliwiających retencję wód opadowych (z wyłączeniem kosztów nasadzeń).
  • Wykorzystywaniem zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych: Dotyczy to różnego rodzaju instalacji, takich jak pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, pozwalających na praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wody do celów domowych i ogrodowych.

Program „Moja woda” bez ograniczeń w wyborze rodzaju retencji!

Program nie narzuca ograniczeń w zakresie rodzaju zbierania wody opadowej. Beneficjenci mają swobodę łączenia i konfigurowania różnych rozwiązań. Jednak warunki programu muszą być spełnione – łączna objętość zbiorników musi wynosić co najmniej 2 m³, muszą być szczelne i zbierać faktycznie wodę opadową i roztopową zebraną z powierzchni nieruchomości, takich jak dachy, place brukowane, asfalt.

Jakie korzyści przynosi program „Moja Woda 2023”? Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu „Moja Woda 2023” może sięgnąć nawet 6 tys. złotych. Obejmuje ono do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia retencji wód opadowych. Minimalna kwota inwestycji wynosząca 2 tys. zł gwarantuje minimalną dotację w wysokości 1600 zł.

Jak zdobyć dofinansowanie na zbiornik na deszczówkę?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim regionie. Wnioski mogą być składane elektronicznie poprzez portal beneficjenta lub w formie papierowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki oraz wykonanie instalacji.

Czas działać!

Program „Moja Woda 2023” to doskonała okazja, by zadbać o środowisko naturalne, poprawić dostępność wody oraz minimalizować skutki suszy i podtopień. Otrzymanie dofinansowania na system retencji wód opadowych to nie tylko korzyść dla Ciebie, ale również dla całej społeczności. Zrób pierwszy krok w kierunku ekologicznego i zrównoważonego życia, sięgając po dotację w ramach programu „Moja Woda 2023”.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *